Kulturelle indlejringsmekanismer

print
- Et effektivt værktøj i organisationsforandringer

AF CAND.PÆD.PSYCH JESPER MARCUSSEN OG DIREKTØR TORBEN ANDERSEN

Virksomheder, der skal fungere i et moderne samfund, har lært, at de skal forandre sig. Det er en efterhånden veletableret sandhed. Det, der måske i mindre grad er sandt, er at der helst skal ske en reel ændring i den måde man gør tingene på, i lederes og medarbejderes konkrete daglige adfærd, og det kan være et problem for mange virksomheder (se fx Hildebrandt og Brandi, 2005). Vi er med andre ord konfronteret med det forhold, at forandringerne måske ofte finder sted på det retoriske plan, og hvis det er tilfældet, så står virksomhederne for alvor over for en udfordring.