Dit behov, en værdifuld relation, hver gang

print
Dit behov, en værdifuld relation, hver gang

Når vores veje mødes den første gang kan der være flere anledninger til dette. Det kan være at vi, igennem en grundig research, har identificeret dig som kandidat til en stilling og endnu ikke er lykkes med at få skabt en personlig kontakt. Det kan også være, at du har behov for et karrierevurderingsforløb hvor vi professionelt understøtter dig.

Uanset anledningen til vores møde så lægger vi stor vægt på at skabe en lige så høj personlig og faglig værdi for såvel dig som kandidat, som for vores kunder. Så hvis du vurderes som en matchende kandidat til en stilling og selv ønsker at gå efter denne mulighed, så vil du ikke alene opleve at blive vurderet. Du vil også opleve et kvalificeringsforløb, hvor vi lægger vægt på at understøtte dig, i forhold til at kunne tilgå den stilling som vores kunde har sat os til at finde den mest kvalificerede kandidat til. For at kunne kvalificere dig vil vi naturligvis udfordre dig på dine faglige og personlige evner.

Hos Green Andersen Executive Search arbejder vi efter syv grundlæggende værdier:

1. OPRIGTIGE - med den personlige interesse som du fornemmer i mødet med os

2. GRUNDIGE - i analysen og præcision i forhold til vores vurderinger

3. DYNAMISKE - med den energi som du vil opleve at der skabes imellem os

4. UDVIKLENDE - når vi understøtter dig til en mere indflydelsesrig stilling

5. TROVÆRDIGE - når vi står på mål for, at vores ydelser skaber værdi for dig

6. DISKRETE - i forhold til den fortrolighed som vi skaber imellem os

7. ORDENTLIGEogså når vi sikkerhedsmæssigt forsvarligt passer på dine persondata

KEND DIG SELV - DET GØR ANDRE - Vi er en del af et erhvervspsykologisk konsulenthus hvor vi besidder en høj faglighed indenfor vores område. For at kunne understøtte vores kunder med en præcis og omfattende kandidatvurdering, så har vi valgt at anvende et af markedets mest avancerede personlighedstest værktøjer. Dette værktøj beskriver et nærmest nutidigt røntgenbillede af dine personlige egenskaber.

Med denne omfattende persontest, suppleret med vores ledelsesmæssige og forretningsorienteret indsigt, så vurderes du ud fra følgende:

SOM LEDER - hvor vi måler din personlige styrker herunder lederrollerne; kontrollør, inspirator og strateg samt dine evner til at agere igennem en problem- og løsningsstrategi.

SOM ERFAREN SPECIALIST - hvor vi måler din tænkestil og dine evner i forhold til udvikling og problemløsning foruden dine sociale kompetencer og realiseringskapacitet.

Når vi sammen gennemgår resultatet af testen så har du, som kandidat, en stor indflydelse på at beskrive dig selv så korrekt og autentisk som muligt. Testen er nemlig meget faktuel og dokumenterende. Der vil naturligvis også kunne forekomme områder som for dig er ubevidste ligesom der vil være udviklingstemaer i forhold din nuværende eller fremtidige stilling. Vores vurdering tager nemlig udgangspunkt i konteksten af den opgave og den stilling som vi, af vores kunde, er blevet sat til at løse. Den opgave vil være grundigt og nøje beskrevet i et prospekt som du forinden testforløbet, i fortrolighed, har fået udleveret til gennemlæsning.

Undervejs i den vurdering vil der kunne opstå et behov hos dig, som det vil være nødvendigt at få opfyldt, i forhold til et konkret stillingsskifte. Dette drøfter vi naturligvis også ligesom vi drøfter de karrieremæssige muligheder herunder ansvaret, opgaven, virksomhedens forventninger, strategi og kultur. 

Du opnår, igennem et forløb hos os, at få større selvindsigt omkring egne evner. Du vil også opleve en værdifuld relation hvor vores fokus er rettet mod på dig, når du afklarer dig i forhold til din nuværende stilling som i forhold til dette konkrete jobskifte.

Hvis du går videre i processen og skal mødes vores kunde, så vil der blive udarbejdet en kandidatrapport. I denne har vi, som konsulenter, beskrevet dig på en række parametre som referer til ovenstående testvurdering og på baggrund af de samtaler som vi har haft i dette forløb. Denne beskrivelse godkendes af dig som kandidat, før den sendes videre til kunden.

NÅR TRANSITIONEN UDVIKLER - Vi er nemlig meget optaget af den transitionsproces som kandidater befinder sig i, når de er på vej til eller i et jobskifte. Når vi skaber den indledende kontakt til kandidaterne, da oplever vi ofte en stor afstand imellem kandidaters personprofil og den rolle som de professionelt udfylder. Den afstand skaber ofte anledning til et jobskifte, hvis det som vi kan tilbyde er relevant og matchende for den enkelte kandidat.

Hverdagen er ofte omfattet af stor travlhed og man har derfor sjældent tid til at stoppe op og reflektere. Oftest søger vi efter at anvende vores tid og store engagement på det som er allermest meningsfuldt. Det er blot ikke altid dér, at vi befinder os rent professionelt. I vores vurderingsforløb, skabes der et frirum til at stoppe op, få hjælp til refleksion, se dig selv og din professionelle rolle i et nyt og anderledes perspektiv.

Det er her at vi vurderer om der er et match i forhold til de stillinger som vi, af vores kunder, er sat til at finde de mest kvalificerede kandidater til.

Så hvis du ønsker at vide mere om hvad vi kan gøre for dig eller melde dig som kandidat til en stilling, så er du altid velkommen til uforpligtende enten at ringe eller skrive til ledende partner Claus Lunde på +45 4043 8500 eller cl@green-andersen.dk.