JERES BEHOV, EN VÆRDIFULD RELATION, HVER GANG

print
JERES BEHOV, EN VÆRDIFULD RELATION, HVER GANG

Vi leverer et unikt produkt, der skaber succesfulde relationer til de virksomheder, der har et særligt behov. Et produkt, der skræddersyes til den enkelte virksomheds behov, når de mest talentfulde profiler skal identificeres, vurderes og kvalificeres til nøglestillinger.

Vores forløb indeholder 5 GRUNDFASER som kan kombineres alt efter behov: 

1. IDENTIFICERING & STRATEGISK RESEARCH  -  med en grundig 360 graders analyse fra start der sikrer den rette løsning som dækker virksomhedens konkrete behov. Efter udarbejdelse samt godkendelse af prospektet, så omfatter denne fase en grundig research af kandidatmarkedet.

2. VURDERING AF TOPKANDIDATERNE - med flere personlige udviklende samtaleforløb og med anvendelse af markedets mest avancerede persontestværktøjer.

3. PRÆSENTATION AF KVALIFICEREDE TOPKANDIDATER - med en omfattende kandidatrapportering der altid sikrer det bedste grundlag for dette møde.

4. KVALIFICERING AF TOPKANDIDATERNE - med et skræddersyet forløb, der sikrer den endelige vurdering og kvalificerer den udvalgte kandidat til stillingen.

Dette kvalificeringsforløb kan også omfatte et mere grundlæggende selvudviklingsforløb, hvor kandidaten styrker sin personlige mission og får støtte til at udarbejde en strategisk handlings- og strategiplan.

5. IMPLEMENTERING, DEN SIKRE START I VIRKSOMHEDEN - med et struktureret strategisk og understøttende coach- og mentorforløb igennem de første 100 dage i stillingen, der sikrer kandidaten den bedste start.

 - Vi øger virksomhedernes selvværd og rekrutteringsstyrke og leverer den mest kvalificerede kandidat til opgaven – og virksomhedskulturen. Via den nære dialog, vores professionelle indsigt og kompetencer, sikrer vi at både kunde og kandidat får belyst alle stillingens væsentlige forhold spejlet op imod virksomhedens udfordringer og de strategiske mål samt forventninger, som der er tilstede. Dette sikrer også, at den endeligt udvalgte kandidat vil passe ind i såvel kulturen af virksomheden, som i samarbejdet med vigtige nøglepersoner.

 - Vi leverer jeres virksomhed den rette vurdering af lederteamet  - vi kan også identificere og vurdere andre af virksomhedens ledere med henblik på et fremtidigt generationsskifte. Her tilbyder vi vores kunder en grundig vurdering af såvel leder som teamet. Ud fra denne vurdering dannes der et solidt og præcist grundlag for et videre og udviklende forløb i tæt samarbejde med Green Andersen erhvervspsykologer. Indimellem kan et sådan forløb også omfatte en vurdering af andre ledere i virksomheden i forhold til deres executive potentiale for fremtidig organisering. Eller få klarlagt lederlandskabets mangler med henblik på at rekruttere udefrakommende ledelsestalent til virksomheden. Mulighederne er mange - begrænsningerne er få.

 - Vi understøtter jeres nyansatte ledere med en sikker start i virksomheden. Her tilbyder vi et længerevarende forløb der starter fra kontraktunderskrivelsen og frem til efter de første 100 dage i den nye lederstilling. Med dette selvvurderingsforløb udarbejder lederen sin personlige mission efterfulgt af en strategisk handlingsplan. I tillæg til dette tilbyder vi lederen og virksomheden et mentorforløb, hvor vi understøtter begge parter med at få indfriet de strategiske forventninger, som forinden opstilles. Det er hvad vi kalder for den gode start på et nyt lederskab.

 - Vi står på mål for vores ydelser - Vores mål er ikke alene at lykkes med at finde den bedst egnede kandidat. Vi står også på mål for de ydelser vi leverer. Vi vil gøre en forskel i relationen til vores kunder. En forskel, der skaber værdi og en endnu højere bevidsthed for alle parter i et succesfuldt samarbejde. Et samarbejde, hvor udvikling er i allerhøjeste fokus. Et fokus tilfælles.

Hvad kan vi tilbyde af løsninger for jeres virksomhed?

For os så starter det gode samarbejde altid med en personlig udviklende dialog. Det er her, at vi er behjælpelige med at vurdere det konkrete behov, reflektere og præsentere den rigtige- og værdiskabende løsning for vores kunder.

For uddybende spørgsmål er man velkommen til at kontakte Claus Lunde direkte telefon + 45 4043 8500 eller skrive fortroligt til cl@green-andersen.dk