Disruption skaber følelser

Uanset om disruption reelt ændrer vilkårene for forretningen eller udgør en potentiel trussel, bør ledere og HR-konsulenter forholde sig til, hvad det gør ved medarbejdernes følelser og dermed deres evne til at løse organisationens opgaver. Det er nemlig sandsynligt, at omstillinger, eller tanker om dem, skaber uro og utryghed for medarbejderne. Det kan påvirke arbejdsglæden. Men hvordan håndterer man det som leder? På vores coachinguddannelse - Leading Emotions - lærer HR-konsulenter at understøtte ledere til at håndtere forandringsprocesser. Caroline Risager Rust, HR-konsulent hos IT-serviceleverandøren NNIT har deltaget på uddannelsen, som har givet hende ny indsigt og redskaber.

Det er en global tendens, at topledelsen og HR-afdelinger flere og flere steder forholder sig til deres medarbejderes følelser som en strategisk ingrediens og et centralt ledelsesværktøj. Også i NNIT hvor tilgangen er den tæt beslægtede neuro leadership.

Ubevidste følelser kan afkoble os fra arbejdsopgaven Programansvarlig og gennemgående underviser Anne Lundgren fra Green Andersen forklarer tankegangen i Leading Emotions:

”Forskning peger på, at det er ubevidste følelser, der kan antænde medarbejderes uro, angst og tankemylder. Altså det, vi ofte oplever som stress og overbelastning. Det afkobler os fra at have fokus på den egentlige opgave, kan hindre en hensigtsmæssig beslutningstagen og have betydning for arbejdsglæden. Det er virkelig skidt for medarbejderen, virksomheden og bundlinjen. Det kan ske i alle virksomheder, men det er vores erfaring, at følelserne og mekanismen særligt er koblet til den konstante strøm af forandringer, som vi ser, sker i dag. Og den øgede hastighed, som forandringerne skal ske med, har selvfølgelig også en betydning. Dvs. forandringsprocesser, som disruption unægtelig hænger sammen med.”

Caroline Riisager Rust bruger centrale elementer fra kurset i forskellige sammenhænge - og er også blevet klogere på sig selv. En del af kurset åbner for, at HR-konsulenter lærer at spotte, forstå og handle på egne ubevidste følelser, som ligger til grund for nogle af de tanker og den adfærd, mennesker har. Herigennem bliver de bedre til at forstå tilgangen og dermed også bedre i deres coaching af de ledere, som skal understøtte forandringsprocesser. Selve kurset strækker sig over et år fordelt på ni moduler. Kursisterne går derfra med færdigheder som coach til at arbejde med de følelsesmæssige dimensioner, som ledere skal forholde sig til i forandringsprocesser. Og en forståelse for psykologiske metoder set i organisatorisk sammenhæng.

En øjenåbner på flere områder

Caroline er begejstret for kurset og fortæller: ”Der har været flere øjenåbnere for mig og ny læring, som jeg nu bruger i mit arbejde som HR-partner. Fx er jeg blevet mere bevidst om de forskellige livsfaser, vi mennesker befinder os i. Faser som ubevidst har indflydelse på vores tanker og følelser. Det blev fx meget tydeligt for mig på kurset, hvilke følelser, der for mig selv var forbundet med det at være ny på arbejdsmarkedet dengang, jeg var det. Det er en forandringssituation, som kan skabe en følelse af fx uvished og utilstrækkelighed, som kan give uro og stress. Nøjagtig lige som en omstillingsproces i en virksomhed kan gøre det. I og med, at jeg er opmærksom på den situation nu for nye medarbejdere samt mere erfarne medarbejdere, som af og til oplever store forandringer i deres job, kan jeg bidrage til, at vi har fokus på dette. Hvis vi igennem nærværende og støttende ledelse som virksomhed kan komme de følelser i forkøbet, før de opstår, så kan den bagvedliggende energi og drive jo i stedet bruges til at folk når de mål de har sat sig”.

Virksomheder ser i stigende grad et behov for at kunne lede medarbejdere effektivt igennem store forandringer. Derfor ser de sig nødsaget til fokusere på ledernes evne til at identificere og regulere følelser hos sig selv og deres medarbejdere. Det er en tilgang til ledelse, der kun er ved at se dagens lys, mener Caroline: ”Hvor man tidligere har anerkendt betydningen af det emotionelle og det ubevidste, men stadig har arbejdet lidt mere distanceret til det, så tror jeg fremadrettet, at virksomheder nationalt og globalt vil arbejde langt mere aktivt med det”, spår Caroline. En spådom Green Andersen er meget enig i.

Læs mere om Leading Emotions - Coachinguddannelse her.

Tre gode råd til dig, der vil arbejde med Leading Emotion

1. Identificer dine følelser, men pas på ikke at identificere dig med dem.

2. Vær opmærksom på ikke at forveksle dine tanker med dine følelser.

3. Vær klar over, at du ikke vælger dine tanker, men kan blive et gidsel af dem.

Disruption betyder afbrydelse, forstyrrelse eller sammenbrud. Det bruges især om det fænomen, at brugen af ny teknologi ændrer markedssituationen markant og eksempelvis medfører, at de hidtidige produkter og virksomheder bliver overflødige på feltet. (Wikipedia)